คลังเก็บป้ายกำกับ: เวิลด์ไว์ดเว็บ

อินเทอร์เน็ตหมายถึงอะไร? ใครรู้บ้าง

อินเทอร์เน็ตหมายถึง เครือข่ายการเชื่อมต่อกันระหว่างคอมพิวเตอร์ เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ทั่วโลกซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทั่วไป เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสาร ในระหว่างผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยมีมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่อกันที่เรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) ชื่อ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) อ่านเพิ่มเติม อินเทอร์เน็ตหมายถึงอะไร? ใครรู้บ้าง