คลังเก็บป้ายกำกับ: เข็มขัดนิรภัยเด็กแบบห้าจุด

เข็มขัดนิรภัยเด็ก สิ่งที่จะต้องรู้จักไว้

เข็มขัดนิรภัยเด็ก มี 3 แบบด้วยกันคือ เข็มขัดนิรภัยเด็กแบบห้าจุด, เข็มขัดนิรภัยเด็กแบบมีที่กำบังรูปตัว T และเข็มขัดนิรภัยเด็กแบบมีที่กำบังแบบตัวกั้น อ่านเพิ่มเติม เข็มขัดนิรภัยเด็ก สิ่งที่จะต้องรู้จักไว้