คลังเก็บป้ายกำกับ: คาร์ซีท

เลือกซื้อคาร์ซีทสำหรับเด็กเล็ก 1 – 4 ขวบ

คาร์ซีทที่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก 1 ขวบ – 4 ขวบ มีอยู่ 2 ประเภทคือ คาร์ซีทแบบเปลี่ยนรูปได้ และ คาร์ซีทแบบผสม ควรเลือกให้เหมาะสมกับ อายุ น้ำหนัก และ ส่วนสูง ของเด็ก อ่านเพิ่มเติม เลือกซื้อคาร์ซีทสำหรับเด็กเล็ก 1 – 4 ขวบ

เลือกคาร์ซีทสำหรับเด็กอ่อนเด็กแรกเกิด

คาร์ซีทเด็กอ่อนเด็กแรกเกิด จริงๆ แล้วมีใช้กันอยู่ 2 ประเภทคือ เบาะนั่งเด็กอ่อน (Infant Car Seat) และ เบาะนั่งเด็กแบบเปลี่ยนรูปได้ (Convertible Car Seat) อ่านเพิ่มเติม เลือกคาร์ซีทสำหรับเด็กอ่อนเด็กแรกเกิด