คลังเก็บป้ายกำกับ: การป้องกันเด็กอ้วน

เด็กอ้วนภัยสำหรับเด็ก

เด็กอ้วน นำไปสู่โรคร้ายอันเป็นอันตรายต่อเด็กเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด ฯลฯ แต่ทำไมกับปลาบปลื้มเมื่อมีคนชมว่า ลูกอ้วนจ้ำม่ำน่ารัก อ่านเพิ่มเติม เด็กอ้วนภัยสำหรับเด็ก