คลังเก็บป้ายกำกับ: เด็กฉลาด

เด็กฉลาดจากการเลี้ยงดู

พ่อ แม่ ทุกคนก็คงจะต้องหวังกันทุกให้ลูกรักเติบโตเป็น เด็กฉลาด กันทุกคน ปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้ลูกเป็นเด็กฉลาดนั้นมาจาก 2 ปัจจัยหลักๆ คือ กรรมพันธุ์ และ ประสบการณ์ที่เด็กได้รับ

อ่านเพิ่มเติม เด็กฉลาดจากการเลี้ยงดู