Monthly Archives: พฤษภาคม 2011

เด็กดื้อสำหรับพ่อแม่

เด็กดื้อไม่ฟังพ่อแม่

เด็กดื้อ ดูแล้วเครียดสำหรับพ่อแม่  มีวิธการจัดการเด็กดื

เด็กฉลาดจากการเลี้ยงดู

เด็กฉลาด

พ่อ แม่ ทุกคนก็คงจะต้องหวังกันทุกให้ลูกรักเติบโตเป็น เด